Explode

Explode

 

منفجر کردن

 

از این دستور در اتوکد   برای از هم گسیختن، باز کردن موضوعات

 

یکپارچه ای مانند هاشور، polyline- polygon- blockو ... در اتوکد استفاده می کنیم.

 

برای اجرای دستور:

 

1- Command: x

 

2- Modify – explode

 

یک  دینامیت در حال منفجر شدن   3- Toolbars:

 

بعد از اجرای دستور

 

Select objects:

 

موضوعات را انتخاب کنید:

 

تمامی موضوعات که می خواهیم  از هم باز شوند  را انتخاب کرده و کلیک راست

 

می کنیم.

/ 0 نظر / 799 بازدید