Scale

مقیاس

برای تغییر دادن اجسام به کار می رود. با این دستور می توانیم مقیاس

نقشه را به دلخواه بزرگ یا کوچک کنیم.

Modify - scale -1

2- Toolbars:

به شکل یک مربع است که داخلش در گوشه آن یک مربع به صورت

نقطه چین هست.

3- Command: sc

Select objects:

موضوعاتی را که می خواهید مقیاس آنها را عوض کنید بعد از انتخاب موضوعات کلیک

راست کنید.

نقطه مبنا کجاست

Base point:

نقطه مبنا همیشه ثابت است و موضوعات ما نسبت به آن بزرگ یا کوچک می شود.

< Scale factor > reference:

مقیاس عددی عامل شما چقدر است.

با وارد کردن عدد مورد نظر از دستور خارج می شویم . مثلا عدد بیست و پنج صدم

نقشه ما را یک چهارم اندازه های اولیه می کند و اگر مثلا عدد 5 وارد کنیم نقشه

5 برابر می شود. توجه : در صورتی که مقدار عددی مقیاس عددی موضوعات

ما مشخص نباشد در جلوی این پیغام

r می نویسیم و اينتر می زنیم

< Scale factor > reference: r

نکته : قبل از آن حتما بایستی نکته مبنا در موضوع مرجع در نظر گرفته شده باشد.

 

Rotate

دوران دادن

از این دستور برای دوران دادن موضوعات در اتو کد استفاده می شود.

همیشه موضوعات نسبت به جهت + محور مثلثاتی دوران داده می شوند.

1- Command: ro

2- Modify - rotate

به شکل یک فلش که به صورت دایره است.

3- Toolbars:

موضوعات برای دوران دادن انتخاب کن

Select objects :

نقطه مبنا برای دوران را باید مشخص کنید

Base point :

زاویه دوران چقدر است

< rotation angle > reference :

با وارد کردن زاویه مورد نظر از دستور خارج می شویم.

/ 1 نظر / 28 بازدید
ليلا

با سلام و خسته نباشی من وبلاگ ندارم. ولی از وبلاگ شما که خیلی خوب نوشته اید خوشم آمد و راجب اتوکد که خیلی سوال دارم و یکی از سوالات اینکه چگونه طرح ها را می کشیم . امیدوارم در تمام مراحل زندگیت موفق و موید باشی.