Dim style

Dimstyle

 

با اجرا دستور یک باکس ظاهر میشود. برای پیکره بندی جدید ابتدا روی گزینه

 

کلیک می کنیم یک پنجره جدید باز میشود new

 

new style name

 

یک نام جدید برای پیکره جدید اندازه گذاری تایپ می کنیم.

 

start with

 

 

use for

 

در این گزینه ما می توانیم کل پیکره اندازه گذاری یا فقط دستور خاصی

 

از اندازه گذاری مثل اندازه گذاری خطی یا شعاعی را برای تغییر مشخص کنیم.

 

Continue

 

با کلیک روی این گزینه شروع به تغییر پیکره بندی می کنیم.

 

یک باکس جدید بعد از کلیک ظاهر می شود

Lines

در باکس باز شده گزینه اول بالی باکس کلیک کرده

 

dimenion line

 

خط بالای اندازه گذاری

 

color

 

رنگ خط و متن نوشته ای را تغییر می دهیم

 

line type

 

نوع خط اندازه گذاری را مشخص می کنیم.

 

line weight

 

پهنای خط اندازه گذاری را انتخاب می کنیم.

 

suppress

 

با تیک بر روی دو یا یکی از گزینه ها . دوطرف یا یک طرف خط اندازه گذاری حذف مdim line 1

 

می شود

 

extension lines

 

مطابق بالا برای دو خط کناری که اندازه گذاری را به شکل وصل می کند.

 

symbols and arrows

 

سمبل و سایز نوک پیکانها عوض می کند و همچنین سایز مرکز و زاویه قرار گیری

 

ادنازه گذاری شعاعی

 

Text

درست مثل گزینه اول رنگ و پهنا و اندازه فونت و متن اندازه گذاری را انتخاب می کنیم.

 

گزینه های بعد هم به همین ترتیب هست.

/ 2 نظر / 296 بازدید
الف میم

خدا خیرتون بده!!! نصف شبی کسی نبود ازش سوال بپرسم. اینجا جوابمو پیدا کردم.

armin

سلام تشكرخوب بود.نحوه مچ كردن دو نقشه رابي زحمت برام ايميل كنيدتشكر.